Zdjęcie produktu
Sumamigren Tabletki powlekane (2 tabl.)
SUMATRIPTANUM 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Dostępność:

Lek dostępny na receptę

Dostępny także w innych opakowaniach:

Uprawnienia:

 • X

  Ubezpieczony

 • P

  Chory przewlekle

 • IB

  Inwalida wojenny i rodzina

 • IW

  Inwalida wojskowy i rodzina

 • ZK

  Zasłużony honorowy dawca krwi

 • PO

  Pełniący obowiązki wojskowe

 • AZ

  Chory na azbestozę

Szczegółowy opis leku:

Nazwa:

Sumamigren

Postać:

tabl.powl.

Dawka:

0,05 g

Opakowanie:

2 tabl. (blister)

Skład:

Tabletki powlekane, 1 tabletka powlekana zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu.

Działanie:

Doraźne zwalczanie napadów migreny.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na sumatryptan lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu; Leczenie klasterowych bólów głowy; Choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa, angina Prinzmetala, po przebytym zawale) oraz inne choroby układu sercowo-naczyniowego; Niedokrwienie mózgu (udar mózgowy, TIA); Choroby naczyń obwodowych (m.in. niedokrwienie jelit); Równoczesne stosowanie z inhibitorami monoaminoksydazy A (lek można stosować po upływie minimum 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami MAO A); Nieleczona choroba nadciśnieniowa; Równoczesne stosowanie z lekami zawierającymi ergotaminę lub jej pochodne, jak np. dihydroergotamina i metyzergid lub inne leki z grupy agonistów receptorów 5-HT1 (lek można stosować po upływie 24 godzin od zakończenia leczenia tymi preparatami); Ciężka niewydolność wątroby; Nie stosować w zapobieganiu napadom migrenowym.

Działania niepożądane, podawanie doustne:

Często: mrowienie, zawroty głowy, senność, przemijający wzrost ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po podaniu leku, nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy, u niektórych pacjentów występują nudności i wymioty, ale ich związek z podawaniem sumatryptanu nie jest jasny. Ból, uczucie gorąca, napięcia lub ucisku oraz uczucie ciężkości (objawy te zazwyczaj są przemijające, mogą być silne i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle). Uczucie słabości, zmęczenie; Bardzo rzadko: niewielkie zmiany wartości parametrów czynności wątroby, objawy nadwrażliwości od zmian skórnych do rzadkich przypadków wstrząsu anafilaktycznego, napady drgawek (u osób z napadami drgawek stwierdzanymi w przeszłości lub współistniejącymi czynnikami predysponującymi do ich wystąpienia, jak i u osób bez czynników ryzyka), drżenie, dystonia, oczopląs, mroczek, migotanie światła, podwójne widzenie, zmiany w polu widzenia, utrata widzenia, w tym stałe ubytki widzenia, bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w zapisie EKG, skurcz naczyń wieńcowych, zawał mięśnia sercowego, niedociśnienie, zespół Raynauda, niedokrwienne zapalenie okrężnicy.

Dawkowanie:

Lek należy stosować jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny. Lek jest również skuteczny po zastosowaniu w czasie trwania napadu. Jednorazowa dawka leku wynosi 50 mg lub 100 mg i zależy od wrażliwości osobniczej pacjenta. W przypadku bólów migrenowych nawracających lub nie ustąpieniu objawów po podaniu jednorazowej dawki leku, następną dawkę można zastosować po upływie 2 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 200 mg na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg.

Uwagi:

Lek należy stosować tylko u pacjentów po dokładnym rozpoznaniu migreny. Leku nie należy stosować u pacjentów zagrożonych wystąpieniem choroby wieńcowej (np. pacjenci z nadciśnieniem, rodzinną hipercholesterolemią, cukrzycą, palący tytoń, otyli, mężczyźni powyżej 40 lat) bez uprzedniej oceny stanu układu krążenia. Po podaniu może wystąpić przemijający ból oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej i gardle, czasami o znacznym nasileniu. Objawy te mogą sugerować chorobę niedokrwienną serca. W razie ich wystąpienia zaleca się wykonanie odpowiednich badań. Sumatryptan może wywołać krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia krwi i zwiększenie obwodowego oporu naczyniowego. Lek należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z leczoną chorobą nadciśnieniową. Stosować ostrożnie w niewydolności wątroby lub nerek (zaburzeń wchłaniania, metabolizmu lub wydalania leku) oraz u pacjentów z padaczką w wywiadzie. W razie wystąpienia nietypowego bólu głowy leku nie należy stosować, ponieważ może on być objawem udaru mózgu, przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu lub krwotoku śródczaszkowego. Lek może wywołać reakcje anafilaktyczne, niekiedy zagrażające życiu, szczególnie u pacjentów z alergią w wywiadzie. Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków. Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) działania niepożądane mogą występować częściej. Ze względu na zawartość laktozy preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dane o lekach pobrane zostały z Bazy KS – BLOZ i nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane bez zgody Producenta Bazy KS – BLOZ. Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl

Facebook
Innowacyjna gospodarka
Unia Europejska