25/04

2013

Nowa lista refundacyjna

Na stronie Resortu Zdrowia zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra zdrowia, które wprowadza nowe ceny środków refundowanych od 1 maja 2013 r.

Wśród produktów dostępnych w aptekach dla 1 produktu nastąpił spadek wysokości urzędowej ceny zbytu o 10,80 zł; dla 2 produktów (2 kodów EAN) zmianie uległy wysokości cen detalicznych, w tym: dla 1 produktu nastąpił spadek ceny detalicznej o 11,74 zł, dla 1 produktu nastąpił wzrost ceny detalicznej o 1,28 zł.

Źródło: www.mz.gov.pl

 

Facebook
Innowacyjna gospodarka
Unia Europejska